Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Luleå Lasarett, allmän sal med 12 platser.

Bildnummer:
1982000008297

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
1940-00-00

Anmärkning
-talet

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Sovsalar

Byggnader

Sjukhus

Interiörer

Sjukhus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kungsfågeln

Område

Luleå, Innerstaden

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00