Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Spränggatan från Mellangatan mot Storstigen. Till vänster kvarteret Intendenten - till höger Maskinisten.

Bildnummer:
1982000007055

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Spränggatan

12

Gata

Spränggatan

8

Område

Skurholmen

Gata

Spränggatan

41

Gata

Spränggatan

37

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00