Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kvarteret Vinkeln, Tomt nummer 1, Fiskargränd Örnäsets panncentral. I förgrunden Rödkallens väg.

Bildnummer:
1982000006671

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1963-07-01

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Panncentral

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Vinkeln

1

Gata

Fiskargränd

Gata

Rödkallens Väg

Område

Luleå, Örnäset

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00