Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Norra Örnnässkolan. T h Hällbruksgatan och kvarteret Ränseln. I bakgrunden kvarteret Vikten.

Bildnummer:
1982000006661

Fotograf:
Espling Rune

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Skolor

Bostäder

Flerfamiljshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kritan

Kvarter

Ränseln

Gata

Hällbruksgatan

Område

Luleå, Örnäset

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00