Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Nyuppförda bostadsfastigheter vid föreningsgatan.

Bildnummer:
1982000006585

Fotograf:
Josefsson Carl

Datum
1944-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Oden

Område

Örnäset

Gata

Föreningsgatan

10-4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00