Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Hertsövägen från Grangatan mot Spränggatan.

Bildnummer:
1982000006518

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1973-09-06

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Notarien

Gata

Hertsövägen

Område

Skurholmen

Gata

Grangatan

Gata

Spränggatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00