Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
*) Hertsövägen från Spränggatan mot Grangatan. *) Namnändrad från Lövskärsgatan 1965.

Bildnummer:
1982000006515

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1944-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Notarien

Gata

Hertsövägen

Område

Skurholmen

Gata

Spränggatan

Gata

Grangatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00