Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Grangatan från *) Hertsövägen förbi Mellangatan mot Storstigen. * Namnändrad 1965 från Lövskärsgatan.

Bildnummer:
1982000006512

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1960-05-14

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Skurholmen

Kvarter

Notarien

Gata

Grangatan

2-4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00