Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Till vänster kvarteret Ritaren. Till höger kvarteret Urd.

Bildnummer:
1982000005753

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Södergatan

1

Område

Örnäset

Gata

Södergatan

7

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00