Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Örnäskyrkan.

Bildnummer:
1963000100105

Fotograf:
Bergbom Gunnar

Datum
1963-06-14

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Kyrkor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Örnäset

Gata

Klockgränd

1

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00