Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör från okänd bostad på Örnäset.

Bildnummer:
1948000100222

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1954-10-29

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Vardagsrum

Interiörer

Bostäder

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Örnäset

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00