Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
FESTLIG SUNDERBYFANFAR FÖR FINA BYGGNADER Landshövding och fru Näslund, rektor Inge Staaf och skolans inspektör, Kyrkoherde Artur Lindgren, betraktar en av presenterna till folkhögskolan. Invigningen på lördagen av Sunderby folkhögskolas nybyggnader blev en samtidigt högtidlig och glad fest. Över det hela vilade en anda av framåtanda och optimism. Högst imponerande resultat kunde redovisas från skolan. Sakkunniga bedömare konstaterade att folkhögskolan kommer att inta en bemärkt plats också i det nya skolsamhället. Undra sedan på att tillfredsställelsen var stor bland de många gamla och nya vänner till Sunderbyskolan som kommit tillstädes! Publicerati NK 19610313

Bildnummer:
1920000201241

Fotograf:
Norrbottens-Kuriren

Datum
1961-03-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Offentliga evenemang

Invigningar

Yrken

Landshövdingar

Yrken

Kyrkoherdar

Skolväsen

Folkhögskola

Yrken

Inspektörer

Yrken

Rektorer

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Näslund,

Fru

0

0

Staaf, Inge

Rektor

0

0

Lindgren, Artur

Kyrkoherde

0

0

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00