Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 12


Luleå Lasarett, allmän sal med 12 platser.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Luleå Lasarett, halvt enskilt rum.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1939


Luleå Lasarett, lasarettsköket.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Luleå Lasarett, mottagningssköterskans expedition.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Luleå Lasarett, väntrum.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Luleå Lasarett, laboratorium.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Luleå Lasarett, sköljrum.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Avdelningskök vid Luleå Lasarett.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Interiör från röntgen på Luleå Lasarett.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Interiör från operationssal på Luleå Lasarett.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Interiör från operationssal på Luleå Lasarett.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940


Interiör från undersökningsrum på Luleå Lasarett.
Fotograf: Holmström Gustaf, 1940

«  1  » 

Antal träffar: 12
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00