Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 26


Polisman Sjölin på sin segelbåt med det passande namnet..
Fotograf: Okänd, 1910


Polisman Johan Sjölin på sitt arbetsrum i Svartöstaden.
Fotograf: Okänd, 1910


Konfirmander utanför domkyrkan.
Fotograf: Okänd, 1932


Svartön, Förädlingsverket. Anställda uppställda för fot..
Fotograf: Okänd, 1903


Brand i Klockares och Sandsgrens uthus omkring 1955.
Fotograf: Berglund Börje, 1955


Efter branden i november 1925 som startade i bryggeriet..
Fotograf: Okänd, 1925


Efter branden i november 1925 som startade i bryggeriet..
Fotograf: Okänd, 1925


Den siste positivhalaren.
Fotograf: Berglund Börje, 1950


Fastighet på Sjöfartsgatan 23, kvarteret Stålverket, fd..
Fotograf: Berglund Börje, 1980


Kyrkan med klockstapel. Till vänster Bolagsgatan 19 och..
Fotograf: Berglund Börje, 1984


Fotografen Börje Berglunds egen fastighet, byggd 1950.
Fotograf: Berglund Börje, 1984


Vy över kvarteren Transportören och Stålverket. Fotogra..
Fotograf: Berglund Börje, 1939


Anna Karlssons speceriaffär. Sjöfartsgatan 14 till höge..
Fotograf: Berglund Börje, 1950


Televerksarbetare på gatan utanför Sjöfartsgatan 26. Hu..
Fotograf: Berglund Börje, 1940


Lucia och tärnor i Svartöstadens gamla Folkets hus i f ..
Fotograf: Okänd, 1920


Lucia och jultärna i Svartöstadens gamla Folkets hus i ..
Fotograf: Okänd, 1920


Lucia och tärnor i Svartöstadens gamla Folkets hus i f ..
Fotograf: Okänd, 1920


Muralmålning av pojkarna med lådbilen i Svartöstan efte..
Fotograf: Okänd, 0


Grabbarna vid lådbilen. Från vänster: Birger Hoffman, S..
Fotograf: Westerdahl Ivar, 1920


Svartöstaden med hyttan vid SSAB i bakgrunden?
Fotograf: Okänd, 1980


Svartöstaden med hyttan vid SSAB i bakgrunden?
Fotograf: Okänd, 1980


Matsalarna för arbetare som var anställda vid NJA samt ..
Fotograf: Widlund Helmer, 0


Elever och lärare vid Svartöstadsskolan.
Fotograf: Okänd, 1910


Rivning av stallbyggnader.
Fotograf: Berglund Börje, 1950


Rivning av stallbyggnader på Frejagatan 18.
Fotograf: Berglund Börje, 1950


Svartön. Den påbyggda elevatorn med maskinhuset och ett..
Fotograf: Okänd, 1900

«  1  » 

Antal träffar: 26
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00