Luleå kommuns historiska bildarkiv


Senast inlagda antal: 67


Selma Åström på promenad längs Norrbyvägen i Antnäs, ca..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gårdarna Hell (nr 10) och Hämers (nr 7) i Antnäs, ca 19..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spe..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spe..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Bäckmärs, Antnäs nr 6. Låg strax norr om Norrbyv..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Johan Olsosch" i Antnäs. Nuvarande adress: Norr..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


"Dahlboms", Antnäs nr 12. Gårdsnamnet efter Axel Dahlbo..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Flodströms bagarstuga på gården Antnäs nr 14. Nuvarande..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Flodströms ladugård på gården Antnäs nr 14. Nuvarande a..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Flodströms gård, Antnäs nr 14. Nuvarande adress: Stubbv..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Johansors" på Antnäs nr 2. Nuvarande adress: Sö..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Agust-Ruth" i Antnäs. När fotografiet togs bebo..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Johan Olsosch", Antnäs nr 14. Nuvarande adress:..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Sigfrid Vikströms gård i Antnäs. Nuvarande adress: Ronn..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på gården "Bönings", Antnäs nr 3. Nuvarande ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


I förgrunden ladugården på gården "Johansors", Antnäs n..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


"Grankwist", Antnäs nr 3. Nuvarande adress: Mantalsväge..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Troligen bagarstugan på gården "Grankwist", Antnäs nr 3..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Gammel-Grankwist", tidigare "ÅL-Pers". Antnäs n..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Igentimrad dörr till bagarstugan på gården Kristjers, A..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Igentimrat fönster till bagarstugan på gården Kristjers..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Bakugnen i bagarstugan till gården Kristjers, Antnäs nr..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Gården Kristjers, Antnäs nr 4, under rivning 1965. Låg ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1965


Antnäs norra delar sedda från norr, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Troligen gammal loge på Ronningen, från gården DåLas, c..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla gården Nygrens, Nögresch, i Antnäs fungerade som ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Vinterväg i Antnäs, ner mot gården Kristjers, nr 4. Omk..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1966


Gården Oskars, Antnäs nr 11. Gården är numera riven men..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Per-Ols, Antnäs nr 12, belägen i Antnäskorsninge..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Långloge på gården Per-Ols, Antnäs nr 12, belägen i Ant..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Feltvevars på Rotevägen i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Byggnader på gården Bäri, Antnäs nr 8. Nuvarande adress..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på Hämers, Antnäs nr 7.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Parti av Antnäs från norr. I bakgrunden skymtar bland a..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården Bäckmärs i Antnäs. I förgrunden, vid vägen, syns..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ishockeyplan i Antnäs. I bakgrunden syns gården Härs på..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Till vänster gården Hell, nr 10 i Antnäs med nuvarande ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Färjars", Antnäs nr 5:18. Nuvarande adress: Nor..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Andersors", Antnäs nr 12. Nuvarande adress: Spe..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Hämers", Antnäs nr 7. Nuvarande adress: Norrbyv..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


I högra delen av bilden syns gården Gammel-Back, Antnäs..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Lador på Ronningen i Antnäs, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Knuttimrad lada på Ronningen i Antnäs, troligen Djupväg..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla Nygrens i Antnäs. Ett numera rivet hus på Ronning..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Tre mindre gårdar i Antnäs. Till vänster Sigrid Vikströ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på Grankvist gård, nr 3 i Antnäs med det gam..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Tant Hilmas i Antnäs. Nuvarande adress: Kringstorpsväge..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gunnar Åström kör in hö. Gården Härmars, nr 4 i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1977


Gården "Härs", Antnäs nr 10. Nuvarande adress: Spelmans..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Ladugården på gården "Härs", Antnäs nr 10. Nuvarande ad..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Hugo Bergströms gård i Antnäs, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Långloge på gården Oskars, Antnäs nr 11.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Feltvevars", Antnäs nr 15.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Bagarstuga på gården "Feltvevars", Antnäs nr 15.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Oskars", nr 11 i Antnäs. Norrbyvägen 12. Huset ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Antnäs. Gårdarna Hell, nr 10 (till vänster) och Hämers ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gården "Hell" i Antnäs. Norrbyvägen 32.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Bror Bergs hus i Antnäs. Mantalsvägen 1.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Lundmans. Sörbyvägen 44 i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Lundmans. Sörbyvägen 44 i Antnäs.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Logen på Flodströms gård, Antnäs nr 14. Nuvarande adres..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Antnäs, gården "Dahlboms", Norrbyvägen 50, sedd från Ro..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1970


Antnäs, gamla Nygrens-gården, ca 1970. Gården numera ri..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1970


Antnäs, östra korsningen Älvsbyvägen-byavägen, omkring ..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla skolan i Antnäs. Nuvarande adress: Norrbyvägen 12..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 0


Det tidigare sanatoriet Hälsan i Antnäs, ca 1972.
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 1972


Gamla skolan i Antnäs. Till höger gården Oskars, nr 11,..
Fotograf: Nyström, Jan-Olov, 0

«  1  » 

Antal träffar: 67
Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00