Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vägen är Tullgatan, kvarteret till vänster är Svalan och kvarteret till höger Gamen. I kv Gamen bodde fotografen E. G. Åkerlund som tagit bilden. I början av maj 1870 annonserade gravören och fotografen E. G. Åkerlund att han fr o m 9 maj öppnat ateljé i Luleå. Åkerlund var en s k vandrande fotograf som rörde sig mellan samhällen, fotograferade en period och reste vidare. Under perioden augusti 1869 - mars 1870 hade han tillfällig ateljé i Piteå och under vintern, när det var för mörkt att fotografera, slipade han knivar och gjorde sigill. I Luleå hade han sin ateljé hos jungfru Lovisa Sundström i Tullbacken. Fastigheten ägdes och beboddes av systrarna Brita Lovisa (f 1824) och Maria Margareta Sundström (f 1823) och låg i korsningen Repslagargatan-Tullgatan, kvarteret Gamen. Vid sin ankomst till Luleå började Åkerlund omedelbart att fotografera staden och annonserade den 19 maj att åtskilliga vyer över staden fanns till salu. Han annonserade flitigt i Norrbottens-Kuriren och i slutet av juni går det att beställa ett större fotografi över äreporten, förmodligen rest på läroverkets tomt, som uppfördes för att ära prins Oskars resa i länet. Den 4 juli slutade han att fotografera och lämnade Luleå.Bild från Piteå Museum.

Bildnummer:
2010004700001

Fotograf:
Åkerlund E. G

Datum
1870-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Tullgatan

Kvarter

Gamen

5

Kvarter

Svalan

2

Kvarter

Svalan

3

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00