Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Anteckningar på originalbildens baksida: "Till vänster Handlanden Bergströms hus. Till höger med klockställning, Rådhuset i vars undre våning Telegrafen inrymmes och upptagande fem fönster mot Bergströms. Längst till höger f d Gästgifvargården med rum för resande". I förgrunden Rådhustorget.

Bildnummer:
1995008600001

Fotograf:
Åkerlund E. G

Datum
1870-05-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Gårdsmiljö

Byggnader

Offentliga byggnader

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Rådhustorget

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00