Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lastbil från Överluleå vägdistrikt försedd med gengasaggregat, av märket Volvo och registreringsnumret BD 3740. Här parkerad utanför Ruthströms bilaffär, Kungsgatan 18, kvarteret Torsken. Längst till vänster syns bensinstationen Standard i Gradinska huset, korsningen Kungsgatan - Storgatan.

Bildnummer:
2018001100083

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
1940-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Lastbilar

Historia

Andra världskriget

Byggnader

Bensinstationer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Torsken

Gata

Kungsgatan

18

Kvarter

Forellen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00