Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lastbil från Överluleå vägdistrikt försedd med gengasaggregat, av märket Volvo och registreringsnumret BD 3740. Här parkerad utanför Ruthströms bilaffär, Kungsgatan 18, kvarteret Torsken. Längst till vänster syns Centrumhuset i korsningen Kungsgatan - Storgatan och hitom detta Sjögrens konditori.

Bildnummer:
2018001100082

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
1940-00-00

Anmärkning
-talet

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Lastbilar

Historia

Andra världskriget

Teknik

Gengasaggregat

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Torsken

Gata

Kungsgatan

18

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00