Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy över delar av kvarteret Rudan från Shopping i kvarteret Råttan. I förgrunden syns en Tombola som hade adressen Storgatan 42. Det stora trähuset hade adressen Timmermansgatan 15 och huset därefter, som är under rivning, Timmermansgatan 13. Det stora huset längst bort till höger var KF:s lagercentral med adress Sandviksgatan 58, 56, 54.

Bildnummer:
2017000600070

Fotograf:
Öqvist Lars

Datum
1960-00-00

Anmärkning
-talet, början av

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Arbetsplatser

Rivningar

Bostäder

Trähusbebyggelse

Allmänna utsikter

Vyer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Rudan

2

Gata

Timmermansgatan

15, 13

Gata

Storgatan

42

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00