Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
"Gunflickorna" som tränades av Gun Johansson, Luleå, och tillhörde Luleå Gymnastikförening. Övre raden från vänster: Mary Envall, Solveig, Barbro Jakobsson, Gerd Johansson, Gun Eriksson och Eva Sundberg. Nedre raden från vänster: Siv Åsén, Ella Pettersson, Maj-Britt Sandberg, Gun Johansson, Barbro Munkhammar, okänd, och Barbro Gildon.

Bildnummer:
2016000200005

Fotograf:
Okänd

Datum
1946-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Sport A-Ö

Gymnastik

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Sandberg, Maj-Britt

0

0

Gift Bergström.

Envall, Mary

0

0

, Solveig

0

0

Jakobsson, Barbro

0

0

Johansson, Gerd

19320505 Luleå

20140321 Luleå Luleå domkyrkoförsamling

Eriksson, Gun

0

0

Sundberg, Eva

0

0

Åsén, Siv

0

0

Pettersson, Ella

0

0

Johansson, gift Engström Gun

19271227 Luleå

0

Munkhammar, Barbro

0

0

Gildon, Barbro

0

0

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00