Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
"Karl Isak Anders Johan Bergström, född 5 maj 1858, var en svensk ämbetsman och landshövding. Han var son till landshövdingen Axel Bergström. Bergström blev häradshövding i Västmanlands västra domsaga 1895. Som landshövding i Norrbotten nedlade Bergström ett stort och uppskattat arbete, främst under nödåren 1902 och 1903, samt i renbetesfrågan 1905-06." Källa: WikipediA. Landshövdingstiden i Norrbotten var mellan 1900 och 1911.

Bildnummer:
2010003400001

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Yrken

Landshövdingar

Porträtt

Porträtt

Föremål

Pincenéer

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Bergström, Isak Anders Johan Karl

Landshövding

18580505

0

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00