Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Bogserbåten Axel under befäl av Bo Lindströms morfar Isak Johan Johansson från Lulavan. Vid färjstället i Avan på Avansidan. Johansson drog timmer efter Luleälven och norrlandskusten. Fartyget ägdes av något skogsbolag.

Bildnummer:
2009000100011

Fotograf:
Okänd

Datum
1930-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Ångare

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00