Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Paketkassan, gamla posten i Luleå. Sista dagen lokalerna användes.

Bildnummer:
2008001600152

Fotograf:
Moberg Arvid

Datum
1954-03-03

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Arbetsplatser

Post

Föremål

Vågar

Interiörer

Postlokaler

Byggnadsdetaljer A-Ö

Skyltar

Möbler A-Ö

Skåp

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Munkhammar, Marianne

Postkassörska

0

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Gripen

2

Gata

Nygatan

14

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00