Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lastbil utanför AB Luleå Snickeri- och Karosserifabrik i kvarteret Sorken.

Bildnummer:
2006000100008

Fotograf:
Nilsson Börje

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Lastbilar

Arbetsplatser

Snickerier

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Sorken

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00