Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Sol och bad på Gültzauudden.

Bildnummer:
1999003100099

Fotograf:
Okänd

Datum
1936-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Barn och ungdom

Lek

Natur

Badplatser

Natur

Stränder

Byggnader

Badanläggningar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Gültzauudden

Kvarter

Vipan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00