Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Präster, lekmän och personal vid Domprost Nils Anderssons installation till sitt ämbete.

Bildnummer:
1982000010673

Fotograf:
Okänd

Datum
1980-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Kyrkliga lokaler

Yrken

Präster

Yrken

Bibliotekarier

Yrken

Komministrar

Yrken

Biskopar

Yrken

Diakonissor

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Oxborn, Folke

Kyrkoadjunkt

Johansson, Börje

1:e Stiftsadjunkt

Strömbäck, Gunnar

Kyrkobokf. assistent

Andrén, Carl-Gustaf

Universitetskansler

Rönnblom, Folke

Kyrkvärd

Brännström, Olaus

Biskop

Gustafsson, Gerd

Bibloitekarie

Andersson, Nils

Domprost

Hansson, Alf

Kyrkoherde

Book, Sven-Gunnar

Komminister

Persson, Lena-Britt

Kyrkoadj.

Magnusson, Henry

Domkyrkoväktare

Grönlund, Bertil

Kont:prost

Bäckström, Eddy

Kyrkvärd

Stefansson, Evert

Kyrkoherde

Möller, Kerstin

Diakonissa

Häggström, Aina

Kyrkvärd

Grönlund, Marianne

0

0

Far, Gustav Bertil Grönlund

Gergely, Peter

Komminister

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kyrkplanen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00