Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gårdsinteriör, med garage och uthus, av kakelugnsmakare Nils Lundholms fastighet.

Bildnummer:
1982000009535

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-04-02

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Bostäder

Gårdar

Byggnader

Garage

Byggnader

Uthus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Skomakargatan

12

Kvarter

Mörten

5

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00