Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Elever från Folkskoleseminariet gymnastiserar i Östra Folkskolans gymnastiksal under seminarielärare Carl Bruno Åhrströms ledarskap.

Bildnummer:
1982000008763

Fotograf:
Okänd

Datum
1910-00-00

Anmärkning
Omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Skolor

Interiörer

Gymnastiksalar

Skolväsen

Undervisning

Skolväsen

Gymnastikundervisning

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Åhrström , Carl Bruno

seminarielärare

0

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kalven

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00