Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Smedjegatan, till vänster 21-23, till höger 24-28. Smedjegatan från Storgatan över Skeppsbrogatan mot Magasinsgatan. Järnhandlare Hjalmar Sundbaums bostadsfastighet på tomt nr 9 i kvarteret Strutsen har rivits. Kvarteret Hunden till höger.

Bildnummer:
1982000007253

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-01-16

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Folkliv

Gatuliv

Kommunikationer

Bilar

Teknik

Byggnadskranar

Byggnader

Byggnation

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Smedjegatan

21-23, 24-28

Kvarter

Hunden

Kvarter

Strutsen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00