Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Krongårdsringen från Vinkelgränd mot fiskargränd. Kvarteret Vinkelhaken.

Bildnummer:
1982000006466

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-29

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Krongårdsringen

Kvarter

Vinkelhaken

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00