Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vinkelgränd fån Krongårdsringen -förbi Gråsjälsgränd - mot Ringgatan. Till höger kvarteret Vinkelhaken, Paletten och Linjalen.

Bildnummer:
1982000006463

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-29

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Paletten

Område

Örnäset

Gata

Vinkelgränd

2

Gata

Vinkelgränd

4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00