Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset på tomten till vänster är rivet för att ge plats för villabebyggelse.

Bildnummer:
1982000006070

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1973-09-04

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Bostadshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Fläkten

7,6

Gata

Sjöfartsgatan

14-12

Område

Luleå, Svartöstaden

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00