Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Korsningen Residensgatan 23- Repslagargatan 8.

Bildnummer:
1982000005903

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-05-28

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Offentliga byggnader

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kungsfågeln

2

Gata

Repslagargatan

8

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Residensgatan

23

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00