Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Svartövägen. Till vänster gamla vägen mellan Lulsundet och Skurholmen. Till höger utfyllnaden av Svartövägen i slutskedet.

Bildnummer:
1982000005496

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-08-20

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Lulsundet

Gata

Svartövägen

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00