Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Loet med bussstationen t h. I förgrunden korsn Prästgatan- Skeppsbrogatan.

Bildnummer:
1982000005106

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1964-05-03

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Busstation

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Kvarter

Loet

Gata

Storgatan

Gata

Prästgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00