Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Loet med bussstationen t v. I förgrunden korsn Prästgatan- Skeppsbrogatan.

Bildnummer:
1982000005102

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-30

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Busstation

Kommunikationer

Bussar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Kvarter

Loet

Gata

Skeppsbrogatan

Gata

Prästgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00