Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Loet. I förgrunden busstation, därefter bilparkering samt plats för torghandel.

Bildnummer:
1982000005097

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1973-09-19

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnadsdetaljer A-Ö

Torg

Allmänna utsikter

Vyer

Byggnader

Busstation

Kommunikationer

Bussar

Kommunikationer

Parkeringar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Loet

Gata

Prästgatan

Gata

Hermelinsgatan

Gata

Storgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00