Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
De gamla husen i förgrunden är belägna under gatunivå.

Bildnummer:
1982000004919

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Valen

Gata

Stationsgatan

62

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00