Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gymnastiklektion i Luleå Högre allmänna Läroverks gymnasitksal.

Bildnummer:
1982000004324

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Sport A-Ö

Gymnastik

Interiörer

Gymnastiksalar

Skolväsen

Undervisning

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Lindén, Albin

Löjtnant

0

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Lärkan

Område

Luleå, Innerstaden

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00