Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Luleå Högre Allmänna Läroverks gymnastikbyggnad, från gårdssidan. Uppförd 1888 och riven 25 juni 1945.

Bildnummer:
1982000004284

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Skolväsen

Skolor

Byggnader

Skolor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Lärkan

1

Gata

Skeppsbrogatan

4

Område

Luleå, Innerstaden

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00