Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Katten nr 12 och 13, Storgatan 45 - 49. I första huset har blomsteraffären Buketten och en Tobakshandel flyttat in. Stora fastigheten är uppförd av firman Bäckström & Strömberg, Umeå, och inrymmer Apotek, Ringbaren, Oskaria skoaffär och bostäder. I bakgrunden Shoppingcenter i kv Råttan.

Bildnummer:
1982000003305

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-07-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Affärer

Bostäder

Flerfamiljshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Katten

12, 13

Gata

Storgatan

45 - 49

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00