Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Katten nr 12, 11 och 10, Timmermansgatan 17 - 21.Ny fastighet på tomt nr 12.

Bildnummer:
1982000003296

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-07-01

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Affärer

Bostäder

Flerfamiljshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Timmermansgatan

17 - 21

Kvarter

Katten

12, 11, 10

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00