Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Katten nr 10, 11 och 12, Timmermansgatan 21 - 17. Fastigheterna på tomterna 10 och 11 väntar på rivning.

Bildnummer:
1982000003294

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-06-30

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Katten

10, 11, 12

Gata

Timmermansgatan

21 - 17

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00