Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset närmast i bild, Magasinsgatan 18, har moderniserats med bla nya fönster och sidiplattor som fasadbeklädnad. En ny ingång för affären har också öppnats.

Bildnummer:
1982000003151

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-05-07

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Flerfamiljshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Lejonet

2

Kvarter

Lejonet

3

Kvarter

Lejonet

4

Gata

Magasinsgatan

20

Gata

Magasinsgatan

22

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Magasinsgatan

18

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00