Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
I förgrunden Köpmangatan och kv Mörten t v.

Bildnummer:
1982000002420

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-08-30

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Kvarter

Mörten

1

Gata

Köpmangatan

38

Gata

Köpmangatan

40

Kvarter

Mörten

8

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00