Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Wibergs hus mellan Kömansgatan 42 - 46 är rivet.

Bildnummer:
1982000002415

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1975-09-01

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Köpmangatan

Kvarter

Simpan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00