Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset på tomt nr 3 är rivet. I bakgrunden NAB Konsult.

Bildnummer:
1982000002294

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-07

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Residensgatan

13

Gata

Residensgatan

15

Kvarter

Biet

3

Kvarter

Biet

4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00