Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Korsningen Stationsgatan-Residensgatan. Fastigheterna på tomt nr 4 och 2 är rivna.

Bildnummer:
1982000002292

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-07

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Biet

3

Kvarter

Biet

4

Gata

Stationsgatan

8

Gata

Stationsgatan

10

Gata

Stationsgatan

12

Kvarter

Biet

2

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00