Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Scania av 1958 års modell som tillhör K G Enblads Express & Åkeri. Firman grundades 1915 av K S Enblad. Han var från början byggnadsarbetare, men köpte en fastighet i hörnet Trädgårdsgatan - Varvsgatan och startade ett åkeri. Ovanför bussen syns Enblads bostad och bortom denna fanns firmans lokaler.

Bildnummer:
1948000100439

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1959-02-10

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Lastbilar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Varvsgatan

19

Kvarter

Gladan

5

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00