Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Den s k Cementakajen nedanför Svartöberget.

Bildnummer:
1948000100397

Fotograf:
Espling Rune

Datum
1957-11-15

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Hamnväsen

Kaj

Byggnader

Industrianläggningar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Svartön

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00