Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Posten kom med helikopter den 30 november 1962. Igår fick Hindersöns postförare J. E. Oskarsson (Bilden) sin sin efterlängtade post. Han har skött hindersöbornas posthämtning sedan 1936 men ibland ställer naturen hinder i vägen. Fredagsposten förmedlades av en helikopter från Arméns helikopterskola i Boden. Det är första gången posten befordrats med helikopter till Hindersön. Tidigare har den kastats ned från flygplan vid flera tillfällen.

Bildnummer:
1920000102346

Fotograf:
Okänd

Datum
1962-12-01

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Helikoptrar

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00